Plenum 1

Moderator Katrin Berkelfelt från Tyréns hälsar välkommen följt av Birgitta Olofsson, vice VD och FoU-chef på Tyréns och Andreas Netz, programchef för Utmaningsdriven Innovation på Vinnova. Björn Hellström pratar om Decodes röda tråd. 

Session 1:1 Vision till handling genom samverkan: nya roller, dilemman och möjligheter i hållbar stadsplanering

Mari Kågström från Tyréns/SLU och Sara Brorström från Handelshögskolan i Göteborg håller i sessionen. I panelen finns Anders Svensson från Göteborgs stad, Jenni Brink Bylund från Täby kommun, Evelina Johansson från Älvstranden Utveckling, Jenny Andersson från Tyréns, Kristian Käll från Älvstranden Utveckling och Hanna Areslätt från Tyréns. 

 

Intervju - Jenni Brink Bylund från Täby kommun om att medverka i Decode

Session 2:1 Kommunikation och Medborgardialog

Kommunikation: kommunicera styrning, styrande kommunikation (Sara Brorström från Handelshögskolan i Göteborg) Medborgardialog: Demokrati - civilsamhälle, kvinnor i det offentliga samtalet (Sarah Isaksson, Tyréns). I panelen finns Ylva Stenlöf Löf, Göteborgs stad och Helena Bjarnegård, Göteborgs stad. 

 

Intervju - Henrik Sjögren från Sorsele kommun om att medverka i Decode

Session 3:1 Dialogprocesser och planering på landsbygden

Sarah Degerhammar från KTH håller i sessionen. I panelen sitter Sherif Zakhour från KTH, Meike Schalk från KTH, Anton Brännvall från Tyréns, Henrik Sjögren från Sorsele kommun, Torkel Andersson från Norrtälje kommun och Maria Borup från Tyréns.

Plenum 2

Mari Kågström från Tyréns och Martin Westin från Uppsala universitet om Decodes 5 principer om samverkan. Avslutande ord från Andreas Netz från Vinnova och Birgitta Olofsson från Tyréns.