Publikationer från steg 2

 

Samlad rapport

Slutrapporten kan laddas ner här.

 

Guider

Citylab Action – Guide för hållbar stadsutveckling, version 1.0. Sweden Green Buidling Council (Decode ansvariga för kap. Processtyrning). 2015. Ladda ner guiden: https://www.sgbc.se/docman/citylab-2016/647-citylab-action-guide-for-hallbar-stadsutveckling-v1-0/file

 

Artiklar

The use of the absent and Othering in design and critical analysis of PD activities. 
Westerlund, Bo (2016), Proceedings of  PDC´16, August 15 - 19, 2016, Aarhus, Denmark, 
ACM: NY.  DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2948076.2948082

Negotiating Matters – Supporting Agonistic Pluralism in Community Planning. Frögård M. Konferensbidrag/paper presenterad vid konferensen ServDes, Köpenhamn, 24-26 maj 2016

Konferensen: http://www.servdes.org/conference-2016-copenhagen/

Paper: http://www.ep.liu.se/ecp/125/041/ecp16125041.pdf

 

Hierarchisation and fuzziness: The power of interlinked categories in urban planning. Grafström, M., Tamm Hallström K. Presenterad på en Scores internationella forskarkonferens Stockholm, 26–27 maj 2016; samt den 9:e internationella EIASM konferensen i Lissabon, Portugal, 6–8 September 2016 (kommande)

 

‘Power’ is that which remains to be explained: Dispelling the ominous dark matter of critical planning studies. Metzger J., Soneryd L. Tamm Hallström K. Publicerad i tidskriften Planning Theory. 2015

http://plt.sagepub.com/content/early/2016/01/02/1473095215622502.abstract

Scores rapportserie

Medborgardialogens politiska organisering Wiberg S. Publiceras i Scores rapportserie 2016:3

 

Värdeladdad organisering: kategoriers betydelse för stadsutvecklingsarbete. Grafström, M., Tamm Hallström K. Publiceras i Scores rapportserie 2016:2

 

Kompletterande och konkurrerande expertis – en studie av planprocesser som arena för maktkamper mellan experter. Tamm Hallström K. Publicerad i Scores rapportserie 2015:6 

Övriga rapporter

 

Kommunsamverkan för att stärka nyanlända elevers skolgång. Bunar N. Kommunförbundet Stockholms Län. 2016

 

Elevsammansättning, klyftor och likvärdighet i Sverige. Bunar N. Beställare: Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. 2015

 

Artikel publicerad i en rapportserie inom utvecklingsområdet Boende och stadsmiljö, sid 10-11, som leds av Stockholms Stad – Kommission för ett socialt hållbart Stockholm. Stadsutvecklingens Spelrum – plats för glapp, tolerans och handlingsfrihet.Hellström B. 

Decodes rapportserie

Co-design -  workshoppar med Upplands Väsby och Varberg. Deltagande och materiella förhandlingar i planprocesser

2016-08-22 Konstfack Frögård M., Westerlund B.

 

Följeforskning – Erfarenhetsåterföring av co-design-workshopparna i Varberg. Tyréns, Borup M., Norman Å. 2016  

 

Kulturmiljö och hållbar stadsutveckling – Fallstudie Lommarstranden i Norrtälje. Tyréns, Svahn Garreau H. 2016

 

Elsewhere – Visualiseringar av stadsutvecklingsprojekts inverkan på dialogen mellan medborgare och förtroendevalda.Degerhammar S. 2016

 

Gestaltning, förvaltning och genomförande - interaktion och samverkan mellan tre viktiga aktörer inom svensk kommunal planering. Samverkan, konflikt och makt i planeringsprocesser.  Zetterlund H. augusti 2016 

 

Visioner som demokratiskt förändringsverktyg?  Grafström, M., Tamm Hallström K.  september 2016

 

Uppsökande dialog - verktyg för att förstärka demokratin i planeringsprocessen. Tyréns, Isaksson S. 2016

 

Fördjupningsstudie om kommuners processtyrning i stadsplaneringen. Tyréns, Eneskjöld M. 2016.

 

Webundersökning – Om kommuners processtyrning i stadsplaneringen. Tyréns, SGBC, regeringsuppdraget Plattform för hållbar stadsutveckling, IQ Samhällsbyggnad, och Global Utmaning. 2016

 

Medborgardialog som lösning och problem – en studie av organiseringen och genomförandet av ökad medborgardialog i Väsby Sjöstadsprocessen, Tamm Hallström K. 2015

Böcker

Medborgardialog – Om det svåra i att mötas. Praktikers reflektioner om ett av demokratins viktigaste verktyg. Antologi (170 sid.), Bornemark J. (red.), skribenter i tur och ordning: Maria Borup, Marie Halldin, Kristina Sandberg, Sarah Degerhammar, Per-Erik Kanström, Johannes Wikman, Ingela Karlsson, Fredrik Drotte, Jonathan Metzger och Jonna Bornemark. Publicerad på Arkus Förlag. (juni, 2016)

Konferenser, seminarier, föreläsningar, presentationer

Björn Hellström föreläste och medverkade i en panel vid Arkus-stiftelsens 30-årsfirande, 5 december på Armémuseet Stockholm. Arkus är arkitekternas braschorganisation för kunskapsutveckling och har sedan 1986 varit motor för praktisk kunskap inom arkitektur. Se inbjudan.

 

Seminarium arrangerat av ByggdialogDalarna för kommuner, Länsstyrelse och branschfolk. Åsa Norman och Maria Borup höll ett föredrag och workshopövning om Decode och Citylab Action, 29 november 2016

 

FoU-konferens på temat Staden och Infrastrukturen. Björn Hellström höll ett föredrag med rubriken Planeringsdesign för motstridiga önskemål, kopplad till Decodes forskning. Arrangör Tyréns Forskningsstiftelse. Plats Göteborgsoperan, 10 oktober 2016.

 

Hierarchisation and fuzziness: The power of interlinked categories in urban planning. Grafström, M., Tamm Hallström, K. (2016). Paper presented at the 9th international EIASM conference, Lisbon, Portugal, 6–8 September 2016.

 

Internationell konferens om deltagande designarbete. Bo Westerlund presenterar ett  reflekterande bidrag där Decode-workshopparna i Upplands Väsby diskuteras på 
Participatory Design Conference 2016 i Aarhus, Danmark, 15-19 augusti 2016.

 

Almedalen 2016. Maria Borup Decode i Teaterskeppet. Ämnet var Hållbar samhällsplanering i praktiken – så lyckas du gå från vision till verklighet. Övriga medverkande: Sweden Green Building Council, forskningsprojektet C/O-City och Södertörnsmodellen. 7 juli 2016, kl. 12:30 - 14:30 Teaterskeppet, fartyg, "Stora Matsalen" Seminarium Byggande, Hållbarhet. http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/36229?redir=%23eidx_14

 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)–Seminarium. Björn Hellström presenterade Decode på IVA:s seminarium Hur planeras Sverige, och vem är det som planerar? Seminariet är en del av IVA-projektet Framtidens goda stad. 24 maj 2016 http://www.iva.se/event/hur-planeras-sverige-och-vem-ar-det-som-planerar/

 

Hierarchisation and fuzziness: The power of interlinked categories in urban planning. Grafström, M., Tamm Hallström, K. (2016). Paper presented at the SCORE Scientific  Advisory Board worskhop, Stockholm 26–27 May 2016.

 

Johanneberg Science Park–Seminarium. Maria Borup presenterade Decode vid seminariet Hållbart samhällsbyggande kräver nytänk. Temat för Borups presentation var Bättre samhällsplanering - Till nytta för vem? 19 maj 2016. http://johannebergsciencepark.com/sv/node/16699

 

Varbergs kommun–Föreläsning. Nihad Bunar föreläste för tjänstemän på Varbergs förvaltningar på temat Inkludering och exkludering - två sidor av samma mynt? Bunar föreläste ensamkommande barn och samverkan mellan det institutionella nätverk som omger denna grupp ungdomar. 11 april 2016.

 

Göteborg Citylab Action–seminarium, Björn Hellström föreläste om social hållbarhet vid Sweden Green Building Councils tvådagarsseminarium, där tolv stadsutvecklingsprojekt medverkade. 9 mars 2016

 

Statens Konstråd–Föreläsning. Jonna Bornemark presenterade Decode vid Statens Konstråds internutbildning, 25 februari 2016.

 

Utbildningsdepartementet–Konstfack. Maja Frögård presenterade Decode för Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, i samband med ett besök på Konstfack. 18 februari 2016.

 

Upplands Länsstyrelse–Seminarium. Björn Hellström presenterade Citylab Action vid ett seminarium för tre länsstyrelser: Uppland, Gästrikland och Västmanland. 17 februari 2016.

 

Stockholms Exploateringskontor och Innovationsplattformen Hållbara Stockholm–Föreläsning. Björn Hellström presenterade Decode. Stockholm strategiska innovationsarbete fokuserar på hinder för att nå målet om hållbara klimatsmarta bostäder och utemiljöer. 5 februari 2016.

 

Stockholms läns kontor i Södertälje–Seminarium. Bo Westerlund medverkade i seminariet Nya mötesplatser i det offentliga rummet i Södertälje. Westerlund presenterade utvecklingen av co-design som sker i Upplands Väsby och Varberg. 19 januari 2016. http://stockholm.coompanion.se/projekt-vinnova-ioudesign/

 

Konstfacks Forskningsvecka 2016, Maja Frögård presenterar Decode för designforskare, andra gäster, Konstfacks lärare och masterstudenter på Konstfack. 2 februari 2016

 

Stadshuset i Södertälje–Seminarium. Bo Westerlund medverkade i seminariet Nya mötesplatser i det offentliga rummet i Södertälje. Westerlund presenterade utvecklingen av co-design som sker i Upplands Väsby och Varberg. 19 januari 2016. http://stockholm.coompanion.se/projekt-vinnova-ioudesign/

 

Plattformsdagarna–konvent med seminarier och workshops för hållbar stadsutveckling, med Boverket som värd. IQ Samhällsbyggnad (Katarina Schylberg) och Sweden Green Building Council (Ann-Kristin Belkert) presenterade resultat från Decodes enkätundersökning Om kommuners processtyrning i stadsplaneringen. 10 december 2015. http://www.boverket.se/plattformsdagar

 

Karolinska Institutet - internationellt seminarium. Bo Westerlund deltar i ett internationellt seminarium på Karolinska institutet om betydelsen av design i  "Design in academic health care". Andra medverkande är Alastair Macdonald, Anna Thies, Glen Robert, Helena Kjellgren, Lorna M. Ross, och moderatorerna Carol Tishelman and Ida Goliath. 10 december 2015.   http://kisefront02.ki.se/lime/kalender/design-in-academic-health-care-an-international-seminar 

 

Varberg–Konferens. Jonna Bornemark föreläste om kulturbegreppet och att 1% av varje stadsbyggnadsbudget borde vara förbehållet medborgardriven och föreningsdriven kulturverksamhet när nya platser skapas vid konferensen Om kulturens roll i stadsutveckling i Varberg. 23 november 2015. http://www.regionhalland.se/kultur/vara-arbetsomraden/kalender-kultur/seminarium-om-kulturens-roll-i-stadsutveckling/

 

Sveriges Arkitekters–plattformen Agenda Livsmiljö. Björn Hellström representerade Decode på Sveriges Arkitekters arkitekturfrukost, där Agenda Livsmiljös förslag diskuterades utifrån ett forsknings-, kommun- och näringslivsperspektiv. 11 november 2015. https://www.arkitekt.se/hur-blir-en-halv-miljon-bostader-hallbara-och-vardeskapande-livsmiljoer/

 

Nordiska Tekniska Vägföreningen–seminarium. Maria Borup presenterade Decode Nordiska Tekniska Vägföreningen, i Stockholm. 21 oktober 2105.

 

Almedalen 2015. Madeleine Eneskjöld representerade Decodes i en paneldebatt. Temat var Vem får makten över framtidens planprocesser, arrangerad av Business Arena. 2 Juli 2015

 

Almedalen 2015. Sarah Bragée och Madeleine Eneskjöld presenterade Decode i Sveriges Arkitekters trädgård. Ämnet var Hur kan explorativa metoder främja hållbarhet i stadsutvecklingsprocessen? 30 juni 2015. http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/32335?redir=

 

Design och hälsa, Maja Frögård presenterar Decode för SKL och SVID på Konstfack. 2 
juni 2015.

 

Sven Tyréns stiftelse–Paneldebatt. Jonna Bornemark medverkade i Developing Sustainable Cities, på Sven Tyréns stiftelses FoU-dag. 15 april 2015.

 

Färgfabriken–Forskningsforum. Björn Hellström föreläste om systemdrivna tvärsektoriella samverkansmodeller och certifieringsverktyg för hållbar stadsutveckling, vid Sveriges Arkitekters Forskningsforum Innovation för hållbar livsmiljö. Hellström medverkade även i en paneldebatt med bl.a. Mehmet Kaplan (dåvarande Bostadsminister). 24 mars 2015. http://www.fargfabriken.se/sv/om-fargfabriken/fargfabrikens-blogg/entry/forskningsforum-innovation-foer-hallbar-livsmiljoe-24-mars

 

Sveriges Arkitekter–Seminarium. Pehr-Mikael Sällström modererade ett seminarium på temat Tjänstdesign för hållbar livsmiljö, på Konstfack. Decode medverkade genom Bo Westerlund och Björn Hellström. 18 februari 2015

 

Forskningsveckan på Konstfack 2015. Bo Westerlund presenterar Decode för designforskare, andra gäster, Konstfacks lärare och masterstudenter på Konstfack. 27 januari 2015

 

Upplands Väsby–presentation. Maria Borup presenterade Decode för Upplands Väsbys Miljö- och planutskott. 21 januari 2015

 

Building Sustainability SGBC14–Konferens. Björn Hellström presenterade forskningsprojektet Decode vid konferensen Building Sustainability SGBC14, vid Stockholm Waterfront i Stockholm.10-11 november 2014. http://www.sgbc14.se/

 

Näringsdepartementet–Konstfack. Björn Hellström presenterade Decode för Mehmet Kaplan (dåvarande Bostadsminister),politiskt sakkunnige Susanne Håkansson och tre tjänstemän från Näringsdepartement på Konstfack. 30 oktober 2014.

 

Utställningar

Elsewhere – Visualiseringar av stadsutvecklingsprojekts inverkan på dialogen mellan medborgare och förtroendevalda. Degerhammar S. Presenteras i form av ett konstnärligt körverk, samt även i en utställning och ett offentligt samtal i Upplands Väsbys bibliotek med stadsutvecklingschef Fredrik Drotte, i september 2016 (kommande)

Radio

Sveriges Radio P1–Filosofiska rummet. Jonna Bornemark medverkade i Sveriges Radios program Filosofiska rummet, P1. Programmets huvudtema var Byråkrati, makt och demokrati. Övriga medverkande var Jonathan Metzger, urbana och regionala studier vid KTH, Marie Halldin, planarkitekt på Upplands Väsbys kommun. 3 januari 2016

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/656021?programid=793

Dagstidningar och tidskrifter

Byggindustrin. Sarah Bragée intervjuas i Byggindustrin. Intervjun gäller en omfattande enkät som Decode genomförde i vintras, vilken handlade om en kartläggning kring hur planprocesser genomförs idag inom ramen för stadsutvecklingen, med fokus på den kommunala tjänstemannens roll och om hens möjligheter till inflytande. Nr. 18, 2016

 

Fastighetsnytt. Sarah Bragée har skrivit krönikor om Decode i Fastighetsnytt: ”Höga klackar eller allvädersstövlar” om möjligheterna med samverkan mellan stad och landsbygd (Dec 2014); ”Det finns bara en regel: samspela!” om vinsterna med tvärvetenskapliga samarbeten (nov 2015); samt ”Sluta definiera, börja organisera” som behandlade enkätresultaten från kommunerna som besvarat frågor om samverkan, innovation och organisation (jan 2016). http://fastighetsnytt.se/tagg/sarah-bragee/

 

Tidningen Hyresgästen. Björn Hellström intervjuades i Hyresgästföreningens tidning under rubriken En stadsdel som rymmer och lyssnar på alla. Jan 2016

 

Vårt land. Björn Hellström intervjuades i den norska dagstidningen Vårt Land, i samband med en debatt i Norge som rör ”exkluderande design och arkitektur”. 29 juli 2015. http://www.vl.no/nyhet/drankere-fikk-designe-parken-1.378160

 

Dagens Nyheter. Björn Hellström intervjuades i Dagens Nyheter under rubriken ”A-lagarna fick designa parkbänken”, med fokus på Decodes utveckling av metoder för inkluderande och medskapande design. 4 maj 2015. http://www.dn.se/arkiv/stockholm/a-lagarna-fick-designa-parkbanken/

 

Bloggar

Decode olika aktiviteter har presenterats genom flera blogginlägg på Tyréns bloggportal:

http://blogg.tyrens.se/miljoblogg/2015/02/20/workshopserie-hur-bor-hallbar-stadsutveckling-se-ut-i-sverige/

http://blogg.tyrens.se/stadsutvecklingsblogg/hallbar-stadsutveckling-genom-citylab/

http://blogg.tyrens.se/stadsutvecklingsblogg/workshoppar-bra-att-veta/

 

Lätt skrift

Läs om projektet i lätt skrift. Där förklarar vi på ett lättfattligt sätt vad projektet kan bidra till inom hållbar stadsutveckling.