Publikationer 2018

Artiklar

On Architectural Space and Modes of Subjectivity: Producing the Material Conditions for Creative-Productive Activity
Daniel Koch, Urban Planning 3(3), 2018, p.70-82
On Architectural Space and Modes of Subjectivity: Producing the Material Conditions for Creative-Productive Activity

 

Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt - Föreställningar om makt i medborgardialogens praktik och teori. Martin Westin och Alexander Hellquist. Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet, maj 2018
Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt - Föreställningar om makt i medborgardialogens praktik och teori

Decodes Rapportserie

Vad tycker medborgare om medborgardialoger?
Dialoginsatsers betydelse för demokratisk legitimitet

Sherif Zakhour, doktorand på Kungliga Tekniska högskolan
Avdelningen för Urbana och regionala studier

Rapport nr. 10

Vad tycker medborgare om medborgardialoger? Dialoginsatsers betydelse för demokratisk legitimitet