Icke-vetande och dialog

Vad är icke-vetande? Är det något vi ska ta reda på eller ska vi konstatera att vissa saker inte går att få fullständig kunskap om. Medborgardialog kan handla om att vi inte vet och diskutera olika möjliga framtider. Kusanus kan lära oss en del om detta.

Icke-vetande och olika perspektiv

Jonna fortsätter att berätta om hur vi kan se på icke-vetandet med ett konkret exempel. Vi kan aldrig uppfatta hur en annan människa ser på världen. Vi måste tro på och förstå vad en annan människa berättar. Många olika perspektiv behövs i medborgardialoger.

Byråkratens ansvar

Byråkrat var ett fint ord som började med idén att alla skulle vara lika inför lagen. Men balansen kan vara svår mellan att vara medkännande och opartisk. Något som är viktigt att fundera på i medborgardialoger.

Konst-Byråkrati-samhälle

Jonna Bornemark anser att vi idag delvis har urvattnat kunskapsbegreppet. Aristoteles definierade flera kunskapsbegrepp. Ett av dem är Fronesis som handlar om omdöme och klokhet som utvecklas med åldern. Det är kunskap i att agera på ett bra sätt i en situation som uppstår i stunden. Något som är viktigt när man genomför en medborgardialog. Fronesis har fått stå tillbaka för Techne och Episteme som vi värderar högt idag.

Aristoteles kunskapsbegrepp

Jonna Bornemark anser att vi idag delvis har urvattnat kunskapsbegreppet. Aristoteles definierade flera kunskapsbegrepp. Ett av dem är Fronesis som handlar om omdöme och klokhet som utvecklas med åldern. Det är kunskap i att agera på ett bra sätt i en situation som uppstår i stunden. Något som är viktigt när man genomför en medborgardialog. Fronesis har fått stå tillbaka för Techne och Episteme som vi värderar högt idag.

Bli bättre på medborgardialog

Vi kan lära oss och bli bättre på att hantera de situationer som kan uppstå under medborgardialoger. Det kan vi göra om vi reflekterar kring vad som händer och vågar delge varandra berättelser och erkänna att vi gör fel.  Då blir vi bättre på fronesis, omdömeskunskap som är så viktig i mellanmänskliga möten. Jonna Bornemark berättar om hur hon har arbetat i Decode.