Publikationer steg 3

Filmer

Filosofi och kopplingen till stadsplanering - Filmer med Jonna Bornemark (finns än så länge på förstasidan)

Övriga rapporter

Vägen till en givande medborgardialog En studie av framgångsfaktorer för muntlig kommunikation. -Madeleine Almqvist, Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet

Publikationer steg 2

Här