Utmaning

Forskningsprojektet Decode verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer. Decode möter utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser, med fokus på social hållbarhet. Projektets utgångspunkt är att hållbar stadsutveckling skapas genom en inkluderande samverkan med alla samhällsgrupper, utifrån sociala, miljömässiga och kulturella mål.

 

För att uppnå ”utmaningsdriven innovation” krävs ett radikalt omtänkande av invanda planprocesser och det sätt på vilket deltagare erbjuds bidra med sin erfarenhet och sitt kunnande i olika stadsutvecklingsprojekt. Genom att pröva konventioner inom etablerad tjänsteutövning och genom att förena handlingsinriktade urbana undersökningar med relevanta teorier och metoder ska projektet bidra med en stark innovationskraft. Detta i betydelsen av att ställa andra frågor, arbeta med andra metoder, och uppnå andra svar. Projektet har – genom kombinationen av designbaserade, arkitektoniska, sociala, filosofiska, konstnärliga och organisationsteoretiska perspektiv – en stark transdisciplinär potential som genom samverkan med aktörer inom näringsliv, kulturliv, offentlig verksamhet och politik kan skapa hållbara processer för förändring.