Konst – samhälle – byråkrati: en kurs i praktisk kunskap

Ansvariga och deltagande forskare

Ansvarig: Jonna Bornemark, Södertörns högskola

Deltagande: Jonathan Metzger, Kungliga tekniska högskolan

 

Deltagande kommun/samarbetspart

Statens konstråd

 

        Bild från Statens konstråd Konst händer

 

Syfte med insatsen

Undersöka hur konsten kan bidra till social hållbarhet och ökad demokrati, samt vilka risker och fallgropar som finns.

 

Några centrala frågor är: Hur arbetar man i spänningen mellan byråkrati / administration / myndighetsutövning och den fria konsten? Hur kan vi utarbeta nya arbetsformer och roller för tjänstepersoner på myndigheter och i kommuner, liksom för frilansande konstnärer? Hur kan vi med konstens hjälp utveckla demokrati och medborgarinflytande?

 

Metod och upplägg

Frågorna undersöks genom en högskolekurs i praktisk kunskap. Inbjudna till kursen är anställda på Statens konstråd (med fokus på Konst händer) och andra aktörer på området: konstnärer, tjänstemän och företrädare för ideella organisationer. Kursen utgår ifrån deltagarnas erfarenheter på området vilka gestaltas i text och undersöks med hjälp av olika teoretiska och historiska perspektiv. Deltagarna författar under kursens gång varsin text inom temat. På detta sätt når vi en praktiknära, fördjupad reflektion över temat. Jonna Bornemark skriver också egna texter där hon reflekterar över kursens teman och diskussioner.