Citylab – ett nationellt forum för hållbar stadsutveckling

Ansvarig och deltagande forskare

Björn Hellström – adj. professor, docent KTH-Arkitekturskolan & Tyréns, projektledare Decode

 Några av övriga deltagare: Jonas Lind och Anna Granath på SHBC, Hanna Areslätt, Ylva Preutz Papantoni, Sarah Isaksson, Hélène Svahn Garrau ¨på Tyréns, Dag Sjöholm på Rise och Bjarne Stenquist.

 

Deltagande kommuner

Göteborg, Järfälla, Norrtälje, Täby, Uppsala, Stockholm, Eskilstuna, Östersund, Västerås, Upplands Väsby, Borås, Malmö och Lund.

 

 

Syfte med insatsen

Insatsen gäller Decodes arbete med utvecklingen av Citylab Action, en Guide för hållbar stadsutveckling som lanserades i oktober 2015, under ledning av Sweden Green Building Council (SGBC), se https://www.sgbc.se/citylab-action

 

 

 

Just nu genomför SGBC arbetet med utvecklingen av en uppdaterad version av Guiden samt ett nytt certifieringssystem. Syftet med certifieringssystemet är att ge stöd för hållbar stadsutveckling. Alla tre hållbarhetsperspektiven (miljö, ekonomi och social hållbarhet) ska hanteras likvärdigt, grundligt och integrerat med varandra. Certifieringssystemet syftar vidare till att driva en gemensam arbetsprocess och att bidra till att stadsdelen blir bättre planerad, utformad och använd jämfört med en konventionellt planerad stadsdel. Certifieringssystemet grundar sig på två av Citylabs principer som innebär att stadsutvecklingsprojekt ska utgå från lokala förutsättningar och att processen ska drivas genom en kvalitativ målstyrning före detaljstyrning. Detta innebär att certifieringssystemet inte omfattar indikatorer för utformning, utan enbart för process och prestanda.

 

Metod och upplägg

Under våren 2017 är ett stort antal av Sveriges ledande experter (konsulter och forskare) med i revideringen av Guiden och utvecklingen av certifieringssystemets olika delar.

 

Under maj-juni kommer alla intresserade – främst kommuner och byggherrar – kunna lämna remisser på det förslag som har arbetats fram. Det kommer även vara möjligt för stadsutvecklingsprojekt från Citylab Actions programomgångar att genomföra ett betatest för att testa hur certifieringssystemet fungerar.

 

SGBC ska lansera den reviderade Guiden och certifieringssystemet i oktober 2017.