Advisory Board 23 maj 2017

Bilder från de inledande föredragen:

Björn Hellström - Läget i projektet

Mari Kågström - Introduktion till temat samverkan

Meike Schalk - Inflytande och intressen i stadsutveckling av glesbygden

Sherif Zakhour -  Delaktighet: Erfarenheter och upplevelser från dialoger och samråd

Mari Kågström - Från vision till handling

 

Advisory boards synpunkter på film:

Filmens målgrupp är medverkande  i Decode-projektet som inte kunde delta under mötet med Advisory Board. Mötet hade tema samverkan forskare och praktik. Pehr-Mikael Sällström, Sveriges Arkitekter redovisar Advisory Boards synpunkter på vad som framkommit under dagen. Efter honom kommenterar Björn Hellström vissa frågor och slutligen sker en diskussion.

 

Kick off med Projektpartners 17 januari 2017

Några presentationer från dagen:

Björn Hellström

Vinnova

Kristina Tamm-Hallström

Ann-Kristin Karlsson SGBC

Boverket

Sveriges arkitekter

IQ samhällsbyggnad

 

 

 

Videoklipp

Björn berättar om delen social hållbarhet inom projektet