SGBC, Sweden Green Building Council är projektpart i Decode. En del av deras insats i projektet är att fortsätta utvecklingen av Citylab action.

 Nu pågår en webinar-serie med arbetsmöten där alla som vill vara med och påverka kan delta.

  Se mer information på SGBCs hemsida