Näringsdepartementet redogjorde för regeringens åtgärder kring frågan – Vem har råd att bo i nyproduktion, statliga incitament för prisrimliga bostäder? Boverket, Enheten för boende och stadsutveckling, gjorde en presentation på temat – Hotas bruksvärdessystemet av prisbilliga bostäder i nyproduktionen?

 

Göteborg presenterade Älvstrandens Frihamnsprojekt – Socialt blandat boende, en modell för bostäder med olika prisnivåer. Stockholm berättade om stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen och om Stockholmshusen – en typhusmodell anpassad för förhållanden i Stockholm. Uppsala presenterade kommunens arbete med att stimulera till ett varierat bostadsbyggande gällande upplåtelseformer, storlekar, priser och hustyper för att aktivt arbeta för att förebygga boendesegregation.

 

 

Decode och SGBC presenterade forumet Citylab Action – en plattform för hållbar stadsutveckling och certifiering. En aktuell indikator inom ramen för certifieringssystemet är ”Prisrimliga bostäder”, där de stadsutvecklingsprojekt som önskar certifiera sitt arbete måste precisera en strategi för hur projektet ska bidra till att möta bostadsbehovet och för att motverka segregation.

 

Vid mötet beslutades om en uppföljning av seminariet i januari 2018, med målet att utbyta erfarenheter och att stämma av de medverkandes olika insatser.

 

Seminarieprogram: