Kontakt

Projektledare
Björn Hellstström
Media
Sarah Bragée
Uppdragsledare
Jenny Andersson

Akademi

Björn Hellström
Projektledare och arkitekt KTH-Arkitekturskolan och Tyréns.
Jonna Bornemark
Filosof, Södertörns Högskola.
Sara Brorström
Handelshögskolan, Göteborgs Universistet
Nihad Bunar
Sociolog, Stockholms Universitet.
Sarah Degerhammar
Konstnär, KTH
Daniel Koch
KTH Arkitekturskolan
Mari Kågström
Forskare, SLU
Ann Legeby
Forskare, KTH Arkitekturskolan
Jonathan Metzger
Forskare, KTH
Pablo Miranda Carranza
KTH Arkitektur
Meike Schalk
Arkitekt Forskare, KTH
Per Sherif Zakhour
Forskare, KTH
Dag Sjöholm
Forskare, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Kristina Tamm-Hallström
Organisationsteoretiker, Handelshögskolan/SU – SCORE
Martin Westin
Programspecialist, Uppsala universitet
Alexander Hellquist
Programspecialist, Uppsala universitet

Företag

Sarah Bragée
Tyréns AB
Maria Borup
Planarkitekt, Tyréns AB
Åsa Norman
Tyréns AB
Hanna Areslätt
Planeringsarkitekt, Tyréns AB
Kristin Fahlberg
Miljöutredare, Tyréns AB
Anton Brännvall
Samhällsplanerare, Tyréns AB
Sarah Isaksson
Social hållbarhet, Tyréns AB
Jenny Andersson
Projektledare, Tyréns AB
Agnes Persson
Projektadministratör, Tyréns AB
Anne-Li Mossvall
Regionadministratör, Tyréns AB
Bjarne Stenquist
Fristående konsult och skribent

Ideell förening

Sigrid Walve
Sweden Green Building Council

Kommuner

Anna Svensson
Göteborgs kommun
Malin Danielsson
Järfälla kommun
Carolina Sahlén
Norrtälje kommun.
Henrik Sjöberg
Samhällsplanerare, Sorsele kommun
Joel Berring
Projektledare, Stockholms stad
Jenni Brink Bylund
Täby kommun
Linnea Askling
Upplands Väsby kommun
Anders Hollinder
Uppsala kommun
Adelina Lundell
Älvstaden Utveckling AB

Myndigheter

Madeleine Hjortsberg
Boverket
Lena From
Statens konstråd

Advisory Board

Lisa Daram
Arkus
Katarina Schylberg
IQ Samhällsbyggnad
Gunnar Sandin
Lunds Tekniska Högskola
Lars-Henrik Ståhl
Lunds tekniska Högskola
Kerstin Blom Bokliden
Sveriges Kommuner och Landsting
Johannes Berg
Stockholms stads Miljöförvaltning
Pehr Mikael Sällström
Sveriges Arkitekter