Ny rapport: Vad innebär det att påverka? Reflektioner om samråd utifrån möte med kvinnor i Vårberg

Sarah Isaksson (Tyréns) och Mari Kågströms (Tyréns/SLU) har publicerat en rapport inom ramen för Decode. Rapporten speglar författarnas reflektioner kring vad det kan innebära att påverka utifrån att testa och samtala kring en dialogmetod med fokus på berättelser. Dialogmetoden omfattar intervjuer med kvinnor med utländsk bakgrund i Vårberg, och med anställdas vid Skärholmens stadsdelsförvaltning. Läs rapporten här.