Lyckat slutsymposium för Decode

Efter sex års forskning höll Decode sitt slutsymposium på Tyréns. Med fokus på social hållbarhet var det dags att sammanfatta resultaten och knyta ihop säcken.

Ca 120 personer från kommuner, akademi och olika statliga myndigheter, kom till Tyréns för att höra forskare och partners berätta om de olika projekt som genomförts inom ramen för Decode projektet.

Dagen började och slutade med ett gemensamt plenum där projektledaren Björn Hellström berättade om Decodes röda tråd och forskarna Mari Kågström och Martin Westin redogjorde för Decodes fem principer om samverkan.

– Ordet för dagen var samverkan. Samverkan som lösning och utmaning. Det nämndes av många, inte minst av Vinnova som gav projektet väldigt fina vitsord, som nödvändigt för hållbar stadsutveckling, men vi valde att också sätta ljuset på de dilemman och utmaningar som samverkan för med sig – som ett led i att bättre förstå vad som pågår, och hur man kan agera för att det ska fungera bra/bättre, säger Mari Kågström.

Mellan de två plenumen genomfördes nio sessioner på olika teman. Under sessionerna presenterades forskningsresultat och exempel från projekt i kommuner där man vill gå från ord till handling genom att aktivt arbeta med frågor om socialt hållbar stadsutveckling, processtyrning och medborgardialog och där Decode projektet har bidragit med kunskap. Engagemanget bland deltagarna var stort och sorlet var påtagligt även under de gemensamma pauserna. Det verkade som att frågorna som man pratade om verkligen engagerade.

– En bestående känsla efter dagen är att det finns ett stort och genuint engagemang och intresse för Decodes kärnfrågor. Tydligt är också att ingen part ensam kan lösa de komplexa frågor som dagens stadsutveckling har att hantera. Samverkan krävs på alla nivåer och mellan alla deltagande parter. Under slutsymposiet förmedlades en stark känsla av verkstad. Det finns en vilja att hitta lösningar och man är beredd att pröva och utvärdera för att komma tillrätta med dagens utmaningar om delaktighet, social hållbarhet och hur man kan möta bostadsbehovet för de som inte har så mycket pengar, avslutar Katrin Berkefelt som var moderator under dagen.

Medverkade gjorde representerar från:
Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Boverket, Statens Konstråd, Vinnova, Länsstyrelsen, IQ Samhällsbyggnad, SKL, Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Arkitekter, RISE, Arkus, Sweden Green Building Council, Tyréns AB, Älvstranden AB.

Följande kommuner och lärosäten medverkade:
Sorsele, Uppsala, Stockholm, Södertälje, Göteborg, Upplands Väsby, Täby, Järfälla, Norrtälje, Huddinge, KTH, Stockholms Universitet, Södertörns Högskola, SCORE - Handelshögskolan i Stockholm, Uppsala Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Göteborgs Universitet, Lunds Arkitekturskola. 

Se några filmer ifrån dagen här.