Boverkets pod – Hållbar stadsutveckling

Decodes forskare Ann Legeby medverkar i Boverkets pod om hållbar stadsutveckling på temat Rättvis stad: Stadsbyggande för mer jämlika livsvillkor? 

 

No.3 Rättvis stad: Stadsbyggande för mer jämlika livsvillkor?
I den pågående debatten om jämlika livsvillkor, segregation och polarisering i samhället framstår det som oerhört problematiskt att det råder så stora skillnader mellan stadsdelar i en stad. Skillnaderna kan identifieras utifrån olika perspektiv och i flera forskningsprojekt har vi haft möjligheten att fördjupa förståelsen för stadsbyggandets och arkitekturens roll.

Arrangör: Mistra Urban Futures
Medverkande: Ann Legeby, forskare vid KTH Arkitekturskolan

Lyssna på poden:

https://hallbarstad.se/plattformen-blog/55-korta-poddar-om-hallbar-stadsutveckling/