21 november kör vi Decodes avslutande symposium

Snart kör vi Decodes avslutande symposium, 21 november på Tyréns. Den grundläggande idén vid Decodes initiering 2012 var att bygga projektet med en forskarkonstellation som tidigare inte prövats i stadsutvecklingssammanhang. Ett hundratal forskare, experter, konsulter, tjänstepersoner och stads- och landsortsbor har varit direkt engagerade i Decodes olika projektinsatser, samtidigt som tusentals aktörer har påverkat projektets resultat via konferenser, seminarier, workshops, medborgardialoger, betatester, med mera.

Nu sex år senare fullbordas Decodes åtaganden inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation Hållbara städer, samtidigt som andra delar av projektets olika engagemang fortlöper under 2019.

Vid symposiet ska samtliga forskares och projektpartners arbeten presenteras i olika sessioner. Hundratio personer medverkar, som representerar följande: Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Boverket, Statens Konstråd, Vinnova, Länsstyrelsen, IQ Samhällsbyggnad, SKL, Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Arkitekter, RISE, Arkus, Sweden Green Building Council, Tyréns AB, Älvstranden AB. Följande kommuner och lärosäten medverkar: Sorsele, Uppsala, Stockholm, Södertälje, Göteborg, Upplands Väsby, Täby, Järfälla, Norrtälje, Huddinge, KTH, Stockholms Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns Högskola, SCORE - Handelshögskolan i Stockholm, Uppsala Universitet, Göteborgs Universitet, Lunds Arkitekturskola.  

Se programmet här