Aktuellt

27 nov 2019

Seminarium och artikel – Bostadsförsörjning för personer med svag ställning på bostadsmarknaden

Decode har publicerat en artikel i Dagens Samhälle och genomfört ett seminarium om bostadsförsörjningsfrågor, socialt blandat boende och prisrimliga bostäder.

02 jul 2019

Ny film om Decode på Youtube

Projektpartner Grön BoStad Stockholm har producerat en film om Decode. Björn Hellström, projektledare, berättar om Decode med fokus på hur stadsplanering kan bli mer inkluderande.

22 maj 2019

Lyckat Decode-seminarium och boksläpp på ArkDes

Runt 250 personer medverkade vid ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) seminarium och bokrelease med Decode på temat Stadsutveckling och design för motstridiga önskemål. Seminariet hölls i Moderna Museets auditorium, 17 maj. Efter seminariet vad det mingel i ArkDes trädgård.

26 apr 2019

Decode har publicerat en bok + release på ArkDes

Decode har publicerat boken Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål – en bok om nödvändigheten av förändring i tanke och handling, för sociala hållbarhetsprocesser

17 jan 2019

Ny rapport: Vad innebär det att påverka? Reflektioner om samråd utifrån möte med kvinnor i Vårberg

Sarah Isaksson (Tyréns) och Mari Kågströms (Tyréns/SLU) har publicerat en rapport inom ramen för Decode.

03 dec 2018

Lyckat slutsymposium för Decode

Efter sex års forskning höll Decode sitt slutsymposium på Tyréns. Med fokus på social hållbarhet var det dags att sammanfatta resultaten och knyta ihop säcken.

09 nov 2018

21 november kör vi Decodes avslutande symposium

Snart kör vi Decodes avslutande symposium, 21 november på Tyréns. Den grundläggande idén vid Decodes initiering 2012 var att bygga projektet med en forskarkonstellation som tidigare inte prövats i stadsutvecklingssammanhang.

11 okt 2018

Boverkets pod – Hållbar stadsutveckling

Decodes forskare Ann Legeby medverkar i Boverkets pod om hållbar stadsutveckling på temat Rättvis stad: Stadsbyggande för mer jämlika livsvillkor?

02 okt 2018

Decode-studie publicerad i branschtidningen Samhällsbyggarna

Forskarna Martin Westin och Alexander Hellquist, vid Swedesd Uppsala universitet, har fått sin Decode-studie Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt publicerad i branschtidningen Samhällsbyggarna.

28 sep 2018

Decode – Symposium 21 november

Decode arrangerar ett symposium 21 november på Tyréns. Decode initierades 2012 inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation Hållbara städer. Genom symposiet fullbordas Decodes åtaganden i programmet, samtidigt som andra delar av projektets olika engagemang fortlöper under 2019.

20 sep 2018

TESTBÄDD SOU 2018:35 – Nytt forskningsprojekt inom Decode

Decode har tilldelats 300 000 kr av Tyréns Forskningsstiftelse för projektet TESTBÄDD SOU 2018:35 Ett utvecklingsprojekt om bostadsförsörjning för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Projektet drivs av Decode (KTH), Tyréns, Boverket och Uppsala kommun. Läs mer om projektet här.

04 sep 2018

Decode medverkar vid konferensen Building Sustainability 2018

Sarah Isaksson (strateg social hållbarhet, Tyréns) och projektledare Björn Hellström i Decode medverkar vid konferensen Building Sustainability 2018, 24 oktober.

22 aug 2018

Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt

Martin Westin och Alexander Hellquist vid Swedesd – Uppsala universitethar, inom ramen för Decode, publicerat artikeln Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt - Föreställningar om makt i medborgardialogens praktik och teori.

18 jun 2018

On Architectural Space and Modes of Subjectivity

Daniel Koch har nu publicerat sin artikel On Architectural Space and Modes of Subjectivity: Producing the Material Conditions for Creative-Productive Activity. Läs den här.

08 jun 2018

Workshop i Nanjing, Kina

Decode bidrar till att Citylab kan internationaliseras och därmed kunna användas av städer och stadsutvecklingsprojekt i andra delar av världen. Som ett första steg genomfördes workshops i Nanjing, Kina, 5-9 juni.

31 maj 2018

Decode och Citylab arbetar i Kina

Decode bidrar till att Citylab kan internationaliseras och därmed kunna användas av städer och stadsutvecklingsprojekt i andra delar av världen. Som ett första steg genomförs därför möten och workshops i Nanjing, Kina, 5-9 juni.

30 maj 2018

"Vadå påverka?"

Läs Sarah Isakssons blogginlägg om hennes upplevelser i intervjustudien som hon genomför inom Decode.

30 maj 2018

Seminarium om prisrimliga bostäder

Den 17 maj arrangerade Decode ett uppföljande seminarium på temat socialt blandat boende – prisrimliga bostäder. Ett 30-tal representanter från Regeringskansliet – Näringsdepartementet, Boverket, Delmos – Delegation mot segregation, Vinnova, Göteborg, Stockholm och Uppsala kommun, Sweden Green Building Council och Tyréns kom för att delta i seminariet.

03 maj 2018

Decode arrangerar seminariet Socialt blandat boende – prisrimliga bostäder

Den 17 maj arrangerar forskningsprojektet Decode ett uppföljande seminarium på temat Socialt blandat boende – prisrimliga bostäder.

29 mar 2018

Decode inbjuden till Miljöpartiets Riksdagskansli

Sweden Green Building Council och Decode är inbjudna till Miljöpartiets Riksdagskansli den 4 april. Miljöpartiet önskar information om hållbarhetsplattformen Citylab med certifieringssystemet för stadsutvecklingsprojekts planeringsskede och ...

27 feb 2018

Decode medverkar vid Storsthlms strategiska nätverksmöte 8 mars

Björn Hellström ska presentera Decode vid KTH Openlab den 8 mars för organisationen Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms Län), en medlemsorganisation som ägs av Stockholmsregionens 26 kommuner. De som deltar företräder Storsthlms ...

27 feb 2018

En insyn i det nya certifieringssystemet för stadsutveckling

I januari lanserades Citylab Action, ett certifieringssystem för stadsutvecklingsprojekts tidiga skede. Läs Madeleine Almqvists blogg

27 jan 2018

Lansering av Citylab Action med certifiering

17 januari 2018 sjösatte Sweden Green Building Council (SGBC) ett certifieringssystem inom ramen för Citylab. Decode har, genom projektledare Björn Hellström, varit en av huvudaktörerna i utvecklingen av systemet.

23 jan 2018

Sarah Bragée om digitalisering som ett verktyg mot utanförskap

Under förminglet inför Business Arena i Umeå föreläser Sarah Bragée om Digitalisering som ett verktyg mot utanförskap? Sarah Bragée tittar på planprocessen utifrån flera perspektiv, där samverkan, delaktighet och makt är ett par centrala ...

23 jan 2018

Sarah Isaksson i Samhällsbyggaren

Sarah Isaksson, strateg i social hållbarhet och deltagare i Decode, har blivit publicerad i Samhällsbyggaren med artikeln "Kan vi planera för drömmar och självförtroenden?". Artikeln handlar om Sarahs pågående studie om kvinnors deltagande ...

09 jan 2018

Decode får mest forskningsmedel inom arkitekturområdet

En stor kartläggning i Arkitekten, Sveriges Arkitekters bransch- och medlemsmagasin, visar att Decode är det projekt som tilldelats mest medel för forskning, utveckling och innovation inom arkitekturområdet i hela Sverige under de senaste ...

21 nov 2017

Vinnova beviljar Decode 3 miljoner kr för nytt projekt

Decode har tilldelats 3 miljoner för projektet Interaktiv Plattform för SamhälIssystemtjänster i Översiktsplaneringen: processtyrning och samverkan. Projektet ska drivas inom ramen för Vinnovas program Tillgänglighetsdesign, med start 1 dec ...

07 nov 2017

Decode möter Boverket

Decodes projektledare, Björn Hellström, ska tillsammans med Sweden Green Building Council (SGBC) presentera hållbarhetsplattformen Citylab Action Guide med certifiering för Boverket, 20 november.

07 nov 2017

Konferensen Plattformsdagarna

Decodes forskare Sarah Isaksson deltar i konferensen Plattformsdagarna i Göteborg, 6-7 december 2017 under ledning av Boverket, Trafikverket, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Energimyndigheten.

30 okt 2017

Makt i planering

Forskningen fokuserar på Uppsala kommuns medborgardialog om upprustningen av Lina Sandells park i Gottsunda i Uppsala. Kommunens avsikt är att pröva nya arbets- och förhållningssätt med intention att ge medborgarna stort inflytande över ...

16 okt 2017

Citylab Action – Certifiering.

Nu har Sweden Green Building Council gått ut med en remiss för certifiering av planeringsskedet för stadsutvecklingsprojekt.

16 okt 2017

Plan – nu formas framtiden

"Plan – nu formas framtiden" är en heldagskonferens på ArkDes, den 26 oktober 2017.

16 okt 2017

Naturvårdsverket

Decode, genom Mari Kågström och Björn Hellström, var som första forskningsprojekt inbjudna till Naturvårdsverkets omvärldsanalys avseende deras framtida roll inom hållbar stadsplanering.

05 okt 2017

Synergier för hållbar stadsplanering

Mari Kågström, forskare i Decode, deltar under hösten i två engagemang som på olika sätt berör synergier mellan miljöbedömning/MKB och program för hållbar stadsutveckling, som CityLab Action.

25 sep 2017

Strategi för socialt hållbart Gottsundaområde

Decode medverkar i tre workshoppar på temat Strategi för socialt hållbart Gottsundaområde under ledning av Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala.

25 sep 2017

Magisteruppsats

Decode har haft en examensarbetare under våren som nu är färdig med sin magisteruppsats. Den finns för nedladdning här.

25 sep 2017

Federation 2017

Federation 2017 är en konferens kring frågor om organisering och demokratisering. Deltagarna kommer från hela den sociala gräsrotsrörelsen.

24 aug 2017

Making effekt 14-16 september

Björn Hellström, Decodes projektledare, kommer vara med och presentera Decode (16/9). 16.00-17.00 Current Research Platforms and Networks / Aktuell forskning och samverkan Presentations and discussions / Presentationer och ett samtal ...

30 jun 2017

Decode i Tyréns blogg

Åsa Norman och Sarah Bragée från Tyréns och Jonas Lind från SGBC deltar i Tyréns blogg Framtidsvisioner och pratar Hållbar samhällsutveckling inom ramen för Decode, Citylab.

20 jun 2017

Seminarium: Prisrimliga bostäder

15 juni genomförde Decode seminariet Prisrimliga bostäder för nyproduktion: möjligheter & målkonflikter, på Tyréns i Stockholm.

24 maj 2017

Tema filosofi

Filosofi är ett ämne man kanske inte tror kan användas inom samhällsplaneringen. Decode kommer en period framöver att publicera små korta filmer där Jonna Bornemark berättar om filosofi och kopplingen till planering och dialog.

18 maj 2017

Decode deltar på konferens i Hong Kong

Decode kommer att deltar på World Sustainable Built Environment Conference. i Hong Kong

03 maj 2017

Seminarium: Att möta bostadsbehovet och samtidigt motverka rumslig socioekonomisk segregation

Decode arrangerar ett möte den 15 juni på Tyréns som handlar om strategier för hur stadsutvecklingsprojekt kan bidra till att möta bostadsbehovet och samtidigt motverka rumslig socioekonomisk segregation.

03 maj 2017

Decode till Boverket

Decode är inbjuden till Boverket den 14 juni i Karlskrona för att berätta om projektet

16 mar 2017

Decode på webinarie Citylab Network

Nu kan du se en prsentation av decode på SGBCs Youtube-sida. Björn Hellström berättar på webinarie inom Citylab Network

17 feb 2017

Samarbete med GrönBostad Stockholm.

GrönBostad Stockholm är ett forskningsprojekt som precis som Decode arbetar med samverkan. Vi har tillsammans diskuterat samarbetsmöjligheter och gemensamma forskningsinsatser.

10 feb 2017

Var med och påverka utvecklingen av Citylab Action

Guiden är idag grunden för Citylab Actions program, vars pilotomgång avslutades i december 2016. Guiden och programmet ska nu utvecklas till att bli delar av ett certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.

19 jan 2017

Vi är i gång!

På tisdagen hade vi äntligen Kick off med alla deltagande projektpartners. I princip alla var där.

09 jan 2017

Sammanfattning av steg 3

Sammanfattning av projektet

17 nov 2016

Vinnova beviljar forskningsanslag på 17,5 miljoner till Decode

Vinnova beviljar forskningsanslag på 17,5 miljoner till Decode. Projektet ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område "Utmaningsdriven innovation – Hållbara städer"

15 nov 2016

Vi fortsätter med steg 3!

Vinnova har beviljat medel för steg 3.

02 nov 2016

Ny artikel från Decode

Björn Hellström har en artikel publicerad i en rapportserie inom utvecklingsområdet Boende och stadsmiljö

27 sep 2016

Medborgardialogens politiska organisering

Ny publikation för nedladdning Medborgardialogens politiska organisering av Sofia Wiberg på Score

09 sep 2016

Decode i Arkitekten

Decodes antologi om medborgardialog presenteras i tidningen Arkitekten.

05 sep 2016

Citylab Action - nytt tillfälle för baskurs den 18 sept

Baskursen ger en introduktion till vad Citylab är samt innehållet i Citylab Action – Guide för hållbar stadsutveckling. Du får även insyn i hur programmet Citylab Action genomförs och får medverka i övningar för att få en förståelse för ...

29 aug 2016

Sarah Degerhammar ställer ut sitt forskningsarbete 30/9–10/10

Sarah Degerhammar ställer ut sitt forskningsarbete, som hon genomfört genom Decode, på temat Stadsomvandling och estetik i Upplands Väsby.

29 aug 2016

Decodes forskare i radions P1 Filosofiska rummet. Lyssna i efterhand

Decodes forskare Jonna Bornemark och Sarah Degerhammar medverkar i Sveriges Radios P1 – Filosofiska rummet, Programmet sändes 4/9 kl 17.

24 aug 2016

Decode i Almedalen Se i efterhand

Decode i Almedalen - video

24 aug 2016

Uppdateringar på hemsidan

Nu finns flera rapporter från Decode för nedladdning. Klicka på menyn Projektet och Publicerat. Det finns mycket intressant! Vi fortsätter att snygga till utseendet och att lägga in mer information.